Με την επίσκεψη ή τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε με τους όρους της & τις πολιτικές της.

 

Όροι Χρήσης
 

Με την επίσκεψη ή τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε με και δέχεστε τους παρακάτω όρους.

 

Άρνηση
Οι πληροφορίες που υπάρχουν σ’ αυτή την ιστοσελίδα ανακοινώνονται καλή τη πίστη και ανανεώνονται τακτικά, αλλά το visitcrete.com™ δεν μπορεί να εγγυηθεί την πληρότητα και την ακρίβεια τους, το visitcrete.com™ δεν δέχεται καμία υποχρέωση απέναντι σας ή απέναντι σε κάποιο τρίτο μέρος σε περίπτωση λάθους ή παράλειψης αυτού του site. Το visitcrete.com™ μπορεί να αλλάξει, να ανανεώσει, να διαγράψει οποιαδήποτε πληροφορία σ’ αυτή την ιστοσελίδα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το visitcrete.com™ δεν εγγυάται ότι αυτή η ιστοσελίδα θα είναι αδιάλειπτη, αλάθητη, ή ότι οποιαδήποτε πληροφορία ή άλλο υλικό που προέρχεται από αυτό το site δεν θα έχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το visitcrete.com™ δεν αντιπροσωπεύει την καταλληλότητα των πληροφοριών, των προιόντων και των υπηρεσιών που υπάρχουν σ’ αυτό το site για κανένα σκοπό. Η ιστοσελίδα αυτή παρέχεται «όπως είναι» και «όπως διατίθεται». Αναλαμβάνετε όλες τις ευθύνες και όλους τους κινδύνους από τη χρήση αυτού του site. To visitcrete.com™ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια, που είναι αποτέλεσμα της χρήσης των πληροφοριών αυτού του site, εκτός από τις περιπτώσεις θανάτου ή προσωπικού τραυματισμού, που προκύπτουν από δική μας αμέλεια.


Διαμάχες
Εάν βάλετε μία κράτηση μέσα στο visitcrete.com™, τότε οι όροι της κράτησης εφαρμόζονται στο συμβόλαιο σας με το visitcrete.com™. Σε περίπτωση ανακολουθίας μεταξύ των όρων της κράτησης και των όρων της ιστοσελίδας, τότε οι όροι της κράτησης υπερισχύουν.

 

Πνευματική Ιδιοκτησία 
Το όνομα, το λογότυπο και όλα τα σχετικά ονόματα των προιόντων και των υπηρεσιών, καθώς και τα διακριτικά σήματα και τα σλόγκαν του visitcrete.com™ αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών του visitcrete.com™. Ολα τα άλλα ονόματα, λογότυπα, σχετικά ονόματα προιόντων και υπηρεσιών, καθώς και τα διακριτικά σήματα και τα σλόγκαν που χρησιμοποιούνται σ’ αυτό το site είναι τα εμπορικά σήματα ή τα σήματα υπηρεσιών των ιδιοκτητών τους. Ολα τα δικαιώματα είναι αναγνωρισμένα. Τα δικαιώματα πάνω σε όλες τις αναφορές ξενοδοχείων, σλάιντς, φωτογραφίες, εικόνες, χάρτες, ταξιδιωτικούς οδηγούς και άλλων υλικών σ’ αυτό το site μένουν στην κατοχή του visitcrete.com™ και των προμηθευτών του. Η πρόσβαση σας σ’ αυτό το υλικό δεν σας δίνει την άδεια να το αναπαράγετε, διανείμετε ή αλλιώς να κάνετε χρήση αυτού του υλικού, εκτός από τη δυνατότητα να το κατεβάσετε σε έναν υπολογιστή για δική σας χρήση μόνο. Μπορείτε να συνδεθείτε στην αρχική σελίδα αυτού του site, αλλά όχι να εδραιωθείτε ή να χρησιμοποιήσετε πλαίσια για να περιορίσετε την ολοκληρωμένη και απόλυτα συγκεκριμένη χρήση αυτού του site. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση αυτά τα δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με το site , πριν πάρετε γραπτή συγκατάθεση από το visitcrete.com™.

 

Προσφορές
Διαφημιστικές ή εκπτωτικές προσφορές σ΄αυτό το site θα παρέχονται υπό τη διακριτική ευχέρεια του visitcrete.com™. Ολες οι προσφορές εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα και μπορεί να αποσυρθούν ανά πάσα στιγμή...

 

Τρίτα Μέρη
Αναφορές σ’ αυτό το site σε οποιαδήποτε προιόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες, εμπορικά ονόματα, εμπορικά σήματα ή άλλες πληροφορίες που αφορούν τρίτα μέρη δεν υποδηλώνουν ούτε αποτελούν σφραγίδα ή εγγύηση ή υπόδειξη προς εσάς από το visitcrete.com™. Συνδέσεις με άλλα sites, τα οποία δεν διευθύνει το visitcrete.com™, είναι μόνο για δική σας εξυπηρέτηση. Το visitcrete.com™ δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε προιόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες, εμπορικά ονόματα, εμπορικά σήματα ή άλλα στοιχεία που παρέχονται από τρίτα μέρη.

 

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
Για πληροφορίες του πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που το visitcrete.com™ λαμβάνει από σας μέσω της χρήσης του site από σας, σας παρακαλούμε να ανατρέξετε στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η δική σας ευθύνη Θα πρέπει να κρατάτε σε ασφαλές μέρος οποιαδήποτε στοιχεία ταυτότητας, με τα οποία σας προμηθεύει το visitcrete.com™, για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες αυτής της ιστοσελίδας. Θα πρέπει να δίνετε ακριβείς και όχι παραπλανητικές πληροφορίες όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες αυτοής της ιστοσελίδας.

 

Αλλαγές
Το VisitCrete.com™ μπορεί να αλλάξει ή να τροποποιήσει αυτούς τους όρους που αφορούν την ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή, περιγράφοντας αυτές τις αλλαγές εδώ

 

Ισχύων Νόμος και Δικαιοδοσία 
Οι όροι που αφορούν το site, διέπονται απο το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιεσδήποτε διαμάχες αφορούν αυτό το site, αρμόδια δικαστήρια για την επίλυσή των, θα είναι τα Ελληνικά δικαστήρια που εδρεύουν στο Ηράκλειο της Κρήτης. 

 

 

When you visit or use this site you agree to its conditions & policies.

 

PRIVACY POLICY

 

The following reveals the personal details needed and how we treat this information after collecting it on this web site.


 
Collection and use of information
We will request some personal details:
a) Full name
b) Email address
c) Full postal address
d) Telephone number
e) Dates of birth
F) Your credit/debit card number and its expiry date.

 

When you register we will ask for these details. You must give us your contact details – Full name/email address/full postal address/telephone number/date of birth. We will use the contact details to make bookings on our services that you request, to send you details and confirmation and if its essential to advise you of any new details or  changes to your travelling arrangements. If we have difficulties whilst processing your reservation, this information will be used so that we can contact you. We will only use your contact number if we need to contact you urgently, or if you made an error whilst inputting your details. All your financial details are accessed and seen ONLY by our bank (Alpha Bank of Greece) for charging, in order to complete your orders. VisitCrete.com™ is not able to see, access, use any of your financial data (the only data we get notified by the bank institution, is the type of card (Visa/Mastercard/AmEx/Diners) and if it authorized the demanded ammount or not (Not the reason, in case, of refusal).

We may also use your contact details to inform you of our product and any special offers that we think may interest you. If you don’t want your contact details used for us to send you information regarding our product please advise us by email or unsbscribe by the given unsbscribe link displayed on the lower part of every and each e-mail we send out. We don’t give your personal details out to third party’s apart from cases as described in paragraph Distribution of information. below.

We will store your details for as long as necessary to complete our legal obligations or to keep you updated about our product. We use your details to create files of general information which will be used later on for purchasing and commercial analysis reasons.

 

Distribution of information/personal details
Details are distributed:
a) To our bank
b) To third party’s connected to us (a) When you pay by credit or debit card we send your details to our bank to sanction the transaction for the payment. (b) We may reveal your details to travel agents, hotels, boat lines & airlines which will use the information as above in the statement personal data. We will only give the essential details to ensure successful completion for your travelling arrangements. You need to know that the hotel may not be under the protection policy for personal details (c) Apart from the above mentioned case we will not reveal your details to any other persons without your consent, unless they are urgently required and we are legally obliged to.

 

Log file (Registration files)
We use IP addresses which help us diagnose problems with the server and analyze the site so that we can locate the movements of users, for internal statistics that concern movement of the site.

 

Cookies
We use cookies to follow which parts of the site interest you most – The cookie is a small datum which is installed into your hardrive and is in no way connected to information personally identifiable whilst in our web site. You can always choose not to except a cookie record by authorizing the web browser not to except the cookies or to check before it takes a cookie, if you don’t except to take a cookie you may not have access to a lot of the travelling services that VisitCrete.com™ has to offer.

 

Connections
This site has connections with other sites. We ask you to take into consideration that we are not responsible for the practices with regards to personal data that apply to these sites – This privacy statement applies only for information/personal details collected for this site.

 

Safety
This site has taken safety measures to protect against loss, mismanagement and transformation of any data in our possession. We use the Secure Socket Layers (SSL) in order to ensure the safeguarding of any information that you give us and that your credit card details are not transmitted openly on the Internet. In order to protect even more the personal information that you share with us we have an exhaustive system of protection which provides a world level of technology protection; Realistic distribution of network which allows restricted access to personally identitifiable details which are stored and reasonable and natural restrictions in our data base and our systems. Although the concealment of SSL is used to protect confidential on-line information, we do our best to protect the users personal details of line. All of your details are confined to our offices and only employees that need the information for a specific purpose have access to them. All our employees are briefed constantly about the policy for personal data with regular three month notices or whenever new polices are added.

 

Changes on the statement of protection of personal data
Any changes made in the way in which we use your personal details will be described in future publications of this statement of protection of personal data. When you make reservations with us you accept the statement of protection of personal data that is in effect at the time of your most recent reservation, will be applied for all of your details, whether given to us the moment you make this reservation or when you made previous reservations. 

If at any time we decide to use you’re personally identifiable details for any other use other than those stated in the personal details statement, which affects your valid data we will contact you first by email and ask for your consent.

 

Contact us
Using the VisitCrete.com™ site, you accept the collection and use of your details, as stated above. If you have any questions or comments related to the statement of personal details, the practices of this site or for your transactions with the site please email us.

 

When you visit or use this site you agree to its conditions & policies.

 

COPYRIGHT POLICY


The name logo and all relevant names of products and services, also distinctive signs and slogans of VisitCrete.com™ constitute the trade names and trademarks of VisitCrete.com™. All other names, logos, product or service names, distinctive signs and slogans that are used on the site are the trade names or trademarks of the owners. All rights are acknowledged. Rights on all accounts/reports of hotels, slides, photos, pictures, videos, maps, travel guides and any other material in this sight rightly belongs to VisitCrete.com™ and its suppliers. Having access to this material does not give you permission to reproduce, make copies, distribute or make any other use of apart from having the opportunity to download it to a computer for your personal use only. You can connect to the first page of this site, but not to consolidate or frame in order to “confine” the complete and unlimited use of this site. Under no circumstances can you use the rights or other copyrights that are related with the site, before you obtain written consent from VisitCrete.com™.

 

When you visit or use this site you agree to its conditions & policies.

 

CANCELLATIONS

Your purchase does not automatically guarantee a reservation. Your purchase will be confirmed via email within one to two business days. The cancellation fee policy will take effect once you submit your reservation. If your purchase cannot be confirmed for any reason, we will fully refund your purchase without any additional charges. We recommend each customer read and review the cancellation policy.

VisitCrete.com reserves the right to alter or cancel any service, due to adverse weather conditions or, insufficient passenger number or, force majeure.

 

What CAN be Refunded:

• Some tours may require a minimum number of travelers to operate. The affected traveler will be fully refunded or may choose a similar tour product as a substitute. Should this occur, it would be under very rare circumstances because we try our best to accommodate travelers.
• Please note that the product substitute chosen by the traveler may be more expensive than the original product and therefore may be subject to an additional cost.
• Any additional refunds based on extenuating circumstances will depend on the individual tour operator.

 

What CANNOT be Refunded:

• All hotel and tour schedules are arranged ahead of time. Any person failing to appear on the day of departure will not be refunded.
• No refund will be given for any portions of the tour unused by the traveler after tour departure regardless of circumstances.
• Airfare / boatfare is completely non-refundable and non-changeable for tours when airfare / boatfare is included in the final price.
• Hotel extensions and Instant Confirmation products (admission tickets, city passes, etc.) cannot be exchanged or refunded once confirmed.

 

Με την επίσκεψη ή τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε με τους όρους της & τις πολιτικές της.

 

Πολιτική απορρήτου & συμμόρφωση GDPR
 

ΓΕΝΙΚΑ

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών πού παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη, από τον ιστότοπο visitcrete.com ιδιοκτησίας της «Airquest Travel Services» εφεξής «η εταιρεία», προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με την Πολιτική Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστότοπου. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου. Αν δεν συμφωνεί, θα πρέπει να τον εγκαταλείψει και να ΜΗΝ κάνει καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.


Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους πελάτες μας ή τους χρήστες του ιστότοπου μας για τις αλλαγές αυτές. Αντ̓ αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου www.airquest.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας.Προστασία προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.
Δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε, ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα.
Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.

 

Σχετική νομοθεσία

Παράλληλα με τα εσωτερικά συστήματα πληροφορικής της εταιρείας μας, ο ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, με τις νομοθεσίες/κανονισμούς που ακολουθούν:

 1. Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD)
 2. Κανονισμός 2018 για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR)

 

Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει αυτός ο ιστότοπος και γιατί τις συλλέγουμε

Αυτός ο ιστότοπος συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους λόγους:Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστότοπων

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και αυτός, χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο. Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων ο οποίος είναι συμβατός με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.Φόρμες επικοινωνίας και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας φόρμα επικοινωνίας ή κάποιο σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων, όπως ορίζονται παρακάτω στην ενότητα «Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας». Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά θα μας σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές μας, προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (μερικές φορές γνωστό και ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές.Ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο (Newsletters)

Εάν επιλέξετε να συμμετέχετε στο ενημερωτικό δελτίο της ηλεκτρονικής μας αλληλογραφίας, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας υποβάλλετε, θα προωθηθεί στην Mailchimp που μας παρέχει υπηρεσίες marketing για το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Η Mailchimp είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων (δείτε παρακάτω την ενότητα «Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας»). Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποβάλλετε δεν θα αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων εντός του ιστότοπου ή σε κανένα από τα εσωτερικά συστήματα πληροφορικής της εταιρείας μας.Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου θα παραμείνει στη βάση δεδομένων της Mailchimp για όσο συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της για το marketing του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου ή μέχρι να ζητήσετε ρητά την κατάργηση του από τη λίστα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας τον συνδέσμο διαγραφής που περιέχεται σε όλα τα ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνουμε.Όσο η διεύθυνσή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας παραμένει στη βάση δεδομένων της Mailchimp, θα λαμβάνετε περιοδικά (περίπου μία φορά το μήνα) ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς.

 


Σχετικά με τα cookies


Τί είναι το cookie;

Ο όρος «cookie» αναφέρεται σε ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποτελείται αποκλειστικά από μια σειρά πληροφοριών σε μορφή κειμένου, το οποίο ο ιστότοπος μεταφέρει στο πρόγραμμα πλοήγησης ιστού που βρίσκεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, είτε προσωρινά καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής σας, είτε μερικές φορές για μεγαλύτερες περιόδους, ανάλογα με τον τύπο του cookie. Τα cookies εκτελούν διάφορες λειτουργίες (για παράδειγμα, σας ξεχωρίζουν από τους άλλους επισκέπτες του ίδιου ιστοτόπου ή θυμούνται ορισμένα πράγματα για εσάς, όπως τις προτιμήσεις σας) και χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους ιστότοπους για να βελτιώσουν την εμπειρία σας ως χρήστη τους.


Κάθε cookie είναι μοναδικό για το πρόγραμμα πλοήγησής σας και περιέχει ορισμένες ανώνυμες πληροφορίες. Ένα cookie συνήθως περιέχει το όνομα του πεδίου από όπου προήλθε το cookie, τη «διάρκεια ζωής» του cookie καθώς και μία τιμή (συνήθως με τη μορφή ενός τυχαίως παραχθέντα μοναδικού αριθμού).Τύποι cookies

Οι βασικοί τύποι των cookies που ενδεχομένως να χρησιμοποιούν οι ιστότοποι περιγράφονται παρακάτω


 • Cookies επίσκεψης (session cookies)
  Πρόκειται για προσωρινά cookies που παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας και διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης.

 • Μόνιμα cookies (persistent cookies)
  Αυτά παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας ακόμα και αφότου κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης, μερικές φορές για ένα έτος ή και παραπάνω (η ακριβής διάρκεια παραμονής εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής κάθε cookie). Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται όταν ο διαχειριστής του ιστοτόπου ενδεχομένως χρειάζεται να γνωρίζει ποιος είστε για παραπάνω από μία επισκέψεις (π.χ. για να θυμάται το όνομα χρήστη σας ή τις προτιμήσεις σας ως προς την παραμετροποίηση του ιστοτόπου).

 • Cookies πρώτου μέρους (First-party cookies)
  Πρόκειται για cookies που εγκαθίστανται στο πρόγραμμα πλοήγησης και/ή στο σκληρό δίσκο της συσκευής σας από τον ιστότοπο τον οποίον επισκέπτεστε. Αυτό περιλαμβάνει την ανάθεση ενός μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού σε εσάς με σκοπό την παρακολούθηση της πλοήγησής σας στον ιστότοπο. Οι διαχειριστές ιστοτόπων συχνά χρησιμοποιούν cookies πρώτου μέρους για τη διαχείριση των επισκέψεων και για σκοπούς αναγνώρισης.

 • Cookies τρίτων μερών (Third-party cookies)
  Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη, όπως π.χ. κοινωνικά δίκτυα, για να παρακολουθούν τις επισκέψεις σας στους διάφορους ιστότοπους στους οποίους διαφημίζονται. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου δεν έχει έλεγχο σε αυτά τα cookies τρίτων μερών.


Τα cookies σε αυτό τον ιστότοπο και πώς να τα διαχειριστείτε

Σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε τα cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία της χρήσης του ιστοτόπου από τους επισκέπτες του. Η λειτουργία του ιστοτόπου θα επηρεαστεί σημαντικά αν απενεργοποιήσετε ή αν δεν αποδεχθείτε την χρήση των cookies.


Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με τα cookies τρίτων μερών που χρησιμοποιούμε σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου απενεργοποίησής τους και της επίδρασης της απενεργοποίησης στη λειτουργία του ιστοτόπου. Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων τύπων cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ελέγχου ή διαγραφής τους, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.aboutcookies.org.Cookies της Google Analytics

Τα cookies της υπηρεσίας Google Analytics είναι cookies ανάλυσης/καταγραφής απόδοσης που μας επιτρέπουν να συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies μπορούν να μας ενημερώνουν σχετικά με το πόσοι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, την ώρα και τη διάρκεια της πρόσβασης, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο πλοήγησης των επισκεπτών στα διάφορα σημεία του ιστοτόπου. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπός μας. Είναι ανώνυμες πληροφορίες και δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies της Google Analytics σχετικά με τον ιστοτόπό μας μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Google.


Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υπηρεσία Google Analytics, παρακαλούμε κάντε κλικ στο https://support.google.com/analytics/answer/6004245


Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση από την υπηρεσία Google Analytics κάνοντας κλικ στο https://tools.go ogle.com/dlpa ge/gaoptout?hl =en=GB

Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies η χρήση του ιστοτόπου από εσάς δεν θα καταμετρείται, ούτε θα χρησιμοποιείται στα στατιστικά στοιχεία που συλλέγουμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω του ιστοτόπου. Η λειτουργία του ιστοτόπου δεν θα επηρεαστεί.Cookies από παρόχους υπηρεσίας βίντεο (Google, Vimeo, DailyMotion κλπ)

Οι πάροχοι αυτοί μπορεί να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας, αν παρακολουθείτε στον ιστότοπό μας βίντεο τα οποία μας παρέχουν ως εξωτερική υπηρεσία.


Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, ενδεχομένως να μην μπορείτε να δείτε τα ενσωματωμένα βίντεο από τον ιστότοπό μας.Cookies από κοινωνικά δίκτυα

Τα κοινωνικά δίκτυα τρίτων μερών μπορούν να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας αν επιλέξετε να μοιραστείτε υλικό από τον ιστότοπό μας με αυτά, κάνοντας κλικ σε ένα από τα ενσωματωμένα πλήκτρα με τίτλο «Κοινή χρήση» (share).

Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, η λειτουργία «Κοινή χρήση» (share) δεν θα είναι διαθέσιμη.

 


Σχετικά με τον διακομιστή αυτού του ιστοτόπου

Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής σας, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer).

 


Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας

Χρησιμοποιούμε έναν αριθμό τρίτων φορέων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για εμάς. Αυτοί οι φορείς έχουν επιλεγεί προσεκτικά ώστε να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αναφέρθηκε στο παρόν κείμενο.

 


Παραβιάσεις δεδομένων

Για όσες προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους.


Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε οποιονδήποτε και σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.